آجر قزاقی

آجر قفقازی اجری است که در ابهاد 20*20*4 و بصورت سنتی و دستی تولید میشود . که مناسب برای کف حیاط و باغ و محوطه سازی های بسیار زیبا‌‌ می‌باشد.
آجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زیر :
آجر کف فرش قزاقی قرمز
آجر کف فرش قزاقی زرد
آجر کف فرش قرمز کم رنگ
آجر کف فرش قرمز تیره
آجر کف فرش قزاقی پوست پیازی